Tenk om hver brønn i Fredrikstad

Tenk om hver brønn i Fredrikstad
med brennevin var blandet!
Da vasket jeg meg sjeleglad,
og drakk så vaskevannet!

Hei! Tøm nu ditt beger
til brennvinet kveger!
Det legemet leger,
det sjelen gjør gavn!
Hei! La det blitt rinne,
i strupen forsvinne!
Og ta så din kvinne
så lystig i favn!

Og tenk om byens vollgrav var
fylt med Rhinlands drue!
Da ble ble den tom på åtte da'r,
og jeg ble grim at skue!

Hei! Tøm nu ditt beger
til vinen den kveger!
Den legemet leger,
den sjelen gjør gavn!
Hei! La det blitt rinne,
i strupen forsvinne!
Og ta så din kvinne
så lystig i favn!

Og tenk om der i Glommas flod
fløt øl i strie strømmer!
Da stod jeg ikke der stod,
men lameg til å svømme!

Hei! Tøm nu ditt beger
til ølet det kveger!
Det legemet leger,
det sjelen gjør gavn!
Hei! La det blitt rinne,
i strupen forsvinne!
Og ta så din kvinne
så lystig i favn!