Øvingsplan, Haust 2023

Me øver kvar onsdag i KJEL4 på NTNU Gløshaugen 18:30-21:00! Sjå unntak i tabellen nedanfor.

Veke Dato Klokkeslett Stad Type
33-35 Kvar onsdag 18:30 KJEL4 Øving
36 6. september N/A N/A Øving utgår pga. speleoppdrag
37 13. september 18:30 KJEL4 Øving
38 20. september N/A N/A Øving utgår pga. årsmøte
39-47 Kvar onsdag 18:30 KJEL4 Øving
48-51 Kvar onsdag 18:30 Ikkje bestemt Øving