Øvingsplan, Vår 2022

Me øver kvar onsdag i KJEL4 på NTNU Gløshaugen 18:30-21:00! I vår byrjar me digitalt 12. januar, fysisk 19. januar. Frå og med veke 19 (18. mai) øver me i EL5 pga. at KJL4 er oppteke.

Veke Dato Stad
2 Onsdag (12.01.2022) Digitalt på Discord pga. restriksjonar
4-14 Kvar onsdag Byrjar 18:30 i KJEL4
15 Påskeferie N/A
16-17 Kvar onsdag Byrjar 18:30 i KJEL4
18 Onsdag (11.05.2022) Uteøvelse med andre studentorchester!
19-22 Kvar onsdag Byrjar 18:30 i EL5
23 Onsdag (08.06.2022) Somaravslutning