Øvingsplan, Haust 2022

Me øver kvar onsdag i KJEL4 på NTNU Gløshaugen 18:30-21:00! I haust byrjar me offisielt 24. august, men me har bonusøvingar i nokon veker før det!

Veke Dato Stad Type
31-32 Onsdag (3. og 10. august) Byrjar 18:30 i EL5 Bonusøvelse
33 Onsdag (17. august) Byrjar 18:30 i KJEL4 Bonusøvelse
34 Onsdag (24. august) Byrjar 18:30 i KJEL4 Fyrste øving
35 Onsdag (31. august) Byrjar 18:30 i KJEL4 Open øving
36 Onsdag (7. september) N/A Inga øving pga. phaestum
37 Onsdag (14. september) Byrjar 18:30 i KJEL4 Øving
38 Onsdag (21. september) Byrjar 18:30 i KJEL4 Årsmøte
39-51 Kvar onsdag Byrjar 18:30 i KJEL4 Øving