Tacca fø mati

Mel.: Santa Lucia

Bore me plucca,
og me har drucca.
Rett no me trøtna,
stivna i føtna.
Alle me sca no,
på italiano,
syngje ein tone,
men unizone.

Tacca fø mati,
il cameradi.
Stappa i mago,
kan ikkje klago.
No milo teppo,
vilje me steppo.
Røyk di tobacco,
godt sca det smaco.

Så cara mio,
slutta me boro.
So sca me sio,
ha det litt moro.
Ta det legato.
Drikk moderato!
Gacc heim på føto,
un poco trøto.

Synges bl. a. etter middag på Medaljegalla