SMASH-pasient

Jeg er een SMASH-pasient,
dette er min Hiemme-Brændt -
Ieg staar her & mixer Drinquer
i en Uni-Phorm som stinquer

Naar Ieg vil cose mig lidt,
tar Ieg mig en Aqua-Vit -
og det giør Ieg hele Dagen,
thi Ieg er saa u-opdragen!

Vi hilser Theobald Thor,
Ida com hiæm til sin Mor -
Aas-Mund coser Sig med Catten?
og vi spyr i Midt-Rabatten!

Hvis Ieg paa Dig caster Psild,
blir du med hiæm, Pike-Lill?
Vi cand.ikke spilde Haydn,
men vi har en Presang til Guiden!

En stakkels SMASH-arrangør
ligger på Gulvet & blør -
Atmos-Sphæren lukter Crydder,
Ræsten av dem gaar og rydder!

Biørneblæs drar hiem med Tog,
bag-phulde - smaa-syge òg.
de har gale Plads-Billætter,
Stygge-Manden løber efter!

Minder phra SMASH, phor no'Tuld,
det-til var Ieg alt-phoor phuld -
Tanquen er io Pling i Bolden,
thi alt staar i Protokolden.

Paa neste SMASH, bare vænt,
da blir det meer Hiemme-Brænt -
og Det er io clart som Dagen:
Bayer-Phlasquen er op-dagen!