Skålsang (Skål da bergsmenn)

Kilde: Feiselklang (2014)
Mel.: Norge i rødt, hvitt og blått

Vi driver i de svarte fjell,
vi er et eget folkeferd, vi borger for oss selv.
I stoller og i dype sjakt,
de norske fjell er underlagt vår evne og vår makt.
Vi bringer til dagen frem Bergtrollets skatt,
et stoltere yrke har ingen mann besatt.

:: Skål da bergsmenn, det er vel i grunnen
nesten helt unødvendige ord:
at skålen skal tømmes til bunnen,
der hvor bergsmenn er benket til bords ::