Ola i taket

Så mye rart kan hende når man har et stort prosjekt
Og penger,trengs, ja det er ikke rart
Vitrodde først at det blir bra, ja dette blir jo kjekt!
Men optimisme æ'kke særlig smart

Og rett fra KD kommer det en høy og snodig kar
En sparevillig man med skjeve smil
Ja han var klar i talen, han sa: Her må dokker spar!
Og vi spurte så: Ja, får vi dette til?

Vi har en Ola i taket, Olabort, Olavekk
Vi har en Ola i taket, Olabort
Vi har ikke penger til å samle campus lenger
Men vi har en Ola i taket

Goddagen, vesle Anne, du, det der var ikke smart
Du skulle tenkt på slike ting i sted
Med halvparten av pengene ble campus ganske rart
så ønsket ingen lenger å bli med

Vi har en Anne i taket, Anneborg, Annesorg
Vi har en anne i taket Annesorg
Vi har ikke penger til å samle campus lenger
Men vi hare Anne i taket

Og miljøambisjoner æ'kke lenger no' vi får
Og cellekontor blir et sjeldent syn
Vi skulle heller lagt det ned og ventet noen år
Ventet noen år på mere gryn

For kanskje kommer noen som kan kjøpe ut vår sorg
En ekte helt og Trondheimspatriot
En som gjerne sponser oss og redder Anne Borg
En som vet at man må satse stort

Vi får en Reitan på taket, Reitati, Reitata
Vi får en Reitan på taket, Reitata
Vi skal endelig få penger til vår campussamling
Om vi får'n Reitan på taket