Nu Klinger igjennom den gamle stad (tekst)

Tekst og mel.: "Cassa Rossa" (UKA 1929)

Nu klinger igjennom den gamle stad
på ny en studentersang,
og alle man alle i rekker og rad
svinger opp under begerklang,
og mens borgerne våker i køya,
og hører den glade kang-kang,
synger alle mann, alle mann, alle mann,
alle mann, alle mann, alle mann.

Refr.:
Studenter i den gamle stad,
ta vare på byens ry!
Husk på at jenter, øl og dram
var kjempernes meny.
Og faller i alle mann alle,
skal det gjalle fra alle mot sky:
La’kke byen få ro, men la den få merke
at den er en studenterby!
Og øl og dram, og øl og dram, og øl og dram, og øl og dram.

I denne gamle staden satt
så mange en konge stor,
og hadde nok av øl fra fat,
og piker ved sitt bord.
Og de laga bøljer i gata,
når hjem ifra gilde de for,
og nu sitter de alle mann alle i Valhall
og traller til oss i kor:

Refr.

På Elgeseter var det liv
i klosteret dag og natt.
Der hadde de sin kagge,
og der hadde de sin skatt.
De herjet i Nonnenes gate,
og rullet og tullet og datt,
og nu skuer de fra himmelen ned,
og griper sin harpe fatt:

Refr.

Når vi er vandret hen,
og staden hviler et øyeblikk.
Da kommer våre sønner,
og tar opp den gamle skikk.
En lek mellom muntre buteljer,
samt aldri så litt erotikk.
Og så sitter vi i himmelen,
og stemmer opp vår replikk:

Refr.