Nu klinger igjennom den gamle stad (tekst)

Tekst og mel.: "Cassa Rossa" (UKA 1929)

Nu klinger igjennom den gamle stad
på ny en studentersang,
og alle man alle i rekker og rad
svinger opp under begerklang,
og mens borgerne våker i køya,
og hører den glade kang-kang,
synger alle mann, alle mann, alle mann,
alle mann, alle mann, alle mann.

Refr.:
Studenter i den gamle stad,
ta vare på byens ry!
Husk på at gutter/jenter, øl og dram
var kjempernes meny.
Og faller vi alle mann alle,
skal det gjalle fra alle mot sky:
La’kke byen få ro, men la den få merke
at den er en studenterby!
Og øl og dram, og øl og dram, og øl og dram, og øl og dram.

I denne gamle staden satt
så mange en konge stor,
og hadde nok av øl fra fat,
og gutter/piker ved sitt bord.
Og de laga bøljer i gata,
når hjem ifra gilde de for,
og nu sitter de alle mann alle i Valhall
og traller til oss i kor:

Refr.

På Elgeseter var det liv
i klosteret dag og natt.
Der hadde de sin kagge,
og der hadde de sin skatt.
De herjet i Nonnenes gate,
og rullet og tullet og datt,
og nu skuer de fra himmelen ned,
og griper sin harpe fatt:

Refr.

Når vi er vandret hen,
og staden hviler et øyeblikk.
Da kommer våre sønner/døtre,
og tar opp den gamle skikk.
En lek mellom muntre buteljer,
samt aldri så litt erotikk.
Og så sitter vi i helvete,
og stemmer opp vår replikk:

Refr.