Nabla-sangen

Vi har student -- student, en Nabla-komponent
som hadde planer han ikke aner.
Han går på dill -- promill,
han gjør det en gang til, han vil nok gå seg vill.
Hans øyne er sløret han kan ikke se,
han har ikke tatt sine solbriller med,
å-nei, han har ikke tatt sine solbriller med.

Vi har dosent -- dosent, et snodig rudiment
Her på podiet i auditoriet.
Han får et blikk -- et stikk,
av redsel og panikk for her blir det kritikk.
Hans øyne er sløret, han kan ikke se,
han har ikke tatt sitt kompendium med,
å-nei, han har ikke tatt sitt kompendium med.

Vi har et ion -- et ion, et 17-verdig ion
her på labben -- på kjemilabben,
det har et spor, et spor,
et lite sidespor, hvor slike ioner bor.
Dets ladning er svekket, det kan ikke se,
det har ikke fått elektronskyer med,
å-nei, det har ikke fått elektronskyer med.

Vi har en del -- en del, en liten maskindel
som skal tegnes og beregnes.
Vi har en plan -- en plan, en lei og syndig plan,
vi koker'n her om da'n.
Dets gjenger er rustne, de kan ikke gli,
de har ikke fått noe smøreolje i,
å-nei, de har ikke fått noe smøreolje i.

Vi har en proff -- en proff, som forer oss med stoff
om forskjeller på bagateller.
Han har en plass, La-Place
på skolens åndspalass, på skolens åndsmadrass.
Hans øyne er sløret, han kan ikke se,
på tavla står A, i kompendiet B,
å-ja, på tavla står A, i kompendiet B.

Vi har student -- student, en Nabla-komponent,
han hadde planer om løpebaner.
Han gikk på dill -- promill, han gjør det en gang til,
han hadde gått seg vill.
For Gud skapte Quinden/Manden og øl hører til,
i morra så spiser vi pottiter og sild,
å-ja, i morra så spiser vi pottiter og sild.