M/S Goddagen

Goddagen.
Vi er skipsreder Hagen,
vi er ferdig for dagen
og er ute og går
hmm hm.
Tonnasje
gir en klekkelig gasje
mens vi bare går,
lalalalalalala

For penger
er hva landet vårt trenger
selv om vi ikke lenger
er en slik garanti
hmm hm.
Den gangen
hadde vi første rangen
i dets økonomi,
lalalalalalala

For skatten
gjør oss våkne om natten
vi beholder ei katten
av profitten vi får
hmm hmm.
Kreditten kunne reddet profitten
det blir verre hvert år
lalalalalalala

Se kronen
tæres av inflasjonen
og glem ei progresjonen
vi har snart spilt fallitt
hmm hm.
Vi deler
skriker staten og stjeler
det som bare var mitt
lalalalalalala

De tider
det er krig og man lider
de har og sine sider
da er raten på topp
hmm hm
Konflikter
i vitale distrikter
får fortjenesten opp
lalalalalalala

Vi aner
at som liberianer
kan vi utføre planer
som ei ellers vil gå
hmm hm.
For staten
er jo rene piraten
den vil aldri forstå
lalalalalalala

Jarragakk 1967