Liten Jumbo

Liten jumbo flyver över Sovjet
Mig 23 går upp och skjuter ner.
|: Liten jumbo störtar ned i havet,
liten jumbo flyger aldri mer. :|

Liten u-båt simmar in i Sverige.
Litan u-båt stötar på ett grund.
|: Liten u-båt flytar upp till ytan,
liten u-båt simmar aldrig mer. :|

Liten Ivan springer övar stäppen.
K-pist smattrar Ivan faller ner.
|: Blod och slamsor sprids över stäppen,
liten Ivan springer aldrig mer. :|

Litet kraftverk smäller uti Sovjet.
Ryssar dör som flugor runt i kring.
|: Hela saken tystas ner av staten,
litet kraftverk finns ej längre mer. :|

Olof Palme kommer ut från bion,
Christer skjuter Olof Palme ner.
|: Olof Palme faller ner i gatan,
Olof Palme finns ej aldrig mer. :|

Liten Fredrik super uti Finland.
Liten Fredrik super som en karl.
|: Liten Fredrik super inte längre,
liten Fredrik spyr i samovar. :|

Litet flygplan flyger över Stockholm.
Vindpust kommer, flygplan faller ner.
|: Plåt och bränsle spridas över staden,
litet flyplan flyger aldrig mer. :|

Liten färja lägger ut från Tallinn.
Bogport lossnar, vatten fossar inn.
|: Ingen hör skriken under vattnet,
liten färja seglar aldrig mer. :|

Liten u-båt simmer rundt i vodka.
Liten u-båt gjord utav lakris.
|: Liten u-båt rinner ner i halsen.
Liten u-båt tyggast med et glis. :|

INSERT TRAGEDIE HERE