Hva er som manna? (Gabrinusvise)

Hva er som manna i Egyptens land?
Hei tim timmelim tim tim!
Hei tim timmelim tim tim!
Hva er som morgendugg på ørkensand?
Hei tim timmelimmelimmelim tim tim!

Vårt øl! Vårt øl! Vårt øl!

Hill deg dronning av væsker!
Du som svaler og lesker!
Skjenk oss av din gyldne flom,
for nå er seid'len tom tommelom tom tom!

Hva skyller sorger og bekymring vekk?
Hei tim timmelim tim tim!
Hei tim timmelim tim tim!
Hva er som balsam på den tørre flekk?
Hei tim timmelimmelimmelim tim tim!

Vårt øl! Vårt øl! Vårt øl!

Hill deg du som forfrisker!
Du som klukker og hvisker!
Skjenk oss av din gyldne flom,
nå er min seidel tom tommelom tom tom!