Hemmeleg oppmarsj

Nynorsk

Vår jord er forpesta av kviskring, Høyrer du den, proletar?
Det minner om Göring og
Quisling, Hugsar du dei, proletar?
Det kviskrar frå oljeog stålprodusentar.
Det kviskar i Pentagons fredskanselli.
På fem kontinet kviskar Moskvas agentar; "Gløym vårt krigsmaskineri!"

[Refreng]
Bonde, arbeidar, grip til geværet!
Krig imot krigens tyrann!
Frigjeringskrig imot imprtalismen om han set landet i brann
Plant dine raude arbeidarfaner På kvar åker og i kvar fabrikk.
Då veks det or oska frå krigens vulkanar
Ein sosliastik og norsk republikk! x2

Arbeidar, dei intervenerer! Kjem det eit nytt nittenførr?
Dei rustar og mobliserer Atter kanonar for smør!
I aust står dei klar til å hærta Europa, I vest trugar NATO med verdspolti
Dei rivialserer! Snart høyer du ropa; "Krig for verdshemgemoni!"

Original

Es geht durch die Welt ein Geflüster
Arbeiter, hörst du es nicht?
Das sind die Stimmen der Kriegsminister
Arbeiter, hörst du sie nicht?
Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten
Es flüstert die chemische Kriegsproduktion
Es flüstert von allen Kontinenten:
"Mobilmachung gegen die Sowjetunion!"

Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre
Nehmt die Gewehre zur Hand
Zerschlagt die faschistischen Räuberheere
Setzt alle Herzen in Brand
Pflanzt eure roten Banner der Arbeit
Auf jede Rampe, auf jede Fabrik
Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft
Die sozialistische Weltrepublik
Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft
Die sozialistische Weltrepublik

Arbeiter, horch, sie ziehen ins Feld
Und schreien: "Für Nation und Rasse!"
Das ist der Krieg der Herrscher der Welt
Gegen die Arbeiterklasse
Denn der Angriff gegen die Sowjetunion
Ist der Stoß ins Herz der Revolution
Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht
Ist der Krieg gegen dich, Prolet

Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre
Nehmt die Gewehre zur Hand
Zerschlagt die faschistischen Räuberheere
Setzt alle Herzen in Brand
Pflanzt eure roten Banner der Arbeit
Auf jede Rampe, auf jede Fabrik
Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft
Die sozialistische Weltrepublik
Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft
Die sozialistische Weltrepublik