Den gamle sang

Den gamle sang fenger,
den tids gode refrenger--
“Oh Sweetheart, don’t you love me any more?”

Den gamle sang minner
om tider som forsvinner--
de skjønne tider som ei mer består.

Den gang man gikk på vaudeville,
med spaserstokk og med skalk,
da gikk man arm i arm
og trykket til sin barm
sin pigelill så varm.

Den gamle sang fenger
den tids gode refrenger--
“Oh Sweetheart, don’t you love me any more?”
Kan du huske den gang,
første gangen vi sang
den gamle melodien.
Det er lenge, lenge siden.

Vi blir unge igjen
når vi nynner på den.
Den var vårt store nummer
fra vår store tid, den rommer

minner, om forførende kvinner
om den gangen vi drømte om
vår pigelill så varm.
Kan du huske den gang,
første gang vi sang,--
“Oh Sweetheart, don’t you love me any more?”

Vau--de--ville 1955