Byggstudent Havre

Jeg har artium,
jeg har briller på.
Jeg studerer nå på NTH.
Jeg har gitt meg vitenskap i vold.
Gud velsigne deg, min stakkars knoll.

Jeg har lue.
Den har silkedusk,
og den fikk jeg for min gode husk.
På min skulder er dens hvilested, -
men det hender at den faller ned.

Jeg har aka--
demisk borgerbrev.
Det har kostet meg en masse strev.
Min poengsum den er sytti-fem.
Mor og far er meget stolt av dem.

Jeg har artium.
Jeg har briller på.
Jeg studerer nå på NTH.
Hvis jeg husker like godt som før
ender jeg en dag som ingeniør.

Akk--a--mei 1951